Časté dotazy

Radost z dobře udržovaného a vždy dostupného trávníku se stává realitou u robotických sekaček na trávu řady TECH, u kterých se spojuje nejvyšší technologie s elegancí.

 

ČASTÉ DOTAZY vám pomohou při orientaci v nejčastěji dotazovaných otázkách, které se týkají práce a fungování robotické sekačky.

 

Jak TECH Line Robot funguje?

TECH Line Robot seká trávu autonomně a automaticky. Nevyžaduje vaši pomoc nebo asistenci. TECH Line Robot seká každý den několik milimetrů trávy a zanechává ji na zemi, čímž trávník hnojí přirozeným způsobem. Robot TECH Line pracuje podle naprogramovaných pracovních intervalů a plně automaticky střídá sekací cykly s dobíjecími cykly. 

 

Může se robot TECH Line Robot dobít sám?

Ano. TECH Line Robot upozorní, když je třeba baterie dobít, a autonomně se vrací k nabíjecí základně. Nevyžaduje tedy vaši pomoc.

 

Musím sbírat trávu poté, co ji robot TECH Line Robot posekal?

Ne. Není nutné sbírat nebo likvidovat posekanout trávy. Každý den TECH Line Robot seká několik milimetrů trávy. Posečené kousky trávy jsou ponechány na zemi a působí jako přírodní hnojivo pro váš trávník.

 

Jak je nainstalován robot TECH Line Robot?

Robot TECH Line pracuje v oblasti vyznačené ohraničujícím vodičem umístěným kolem okraje vaší zahrady. Vodič je připevněn k zemi pomocí plastových upevňovacích hřebíků nebo může být zakopán. Začátek a konec vodiče jsou připojeny k nabíjecí základně, která je připojena k elektrické zásuvce. Instalace je jednoduchá a zvládnete ji svépomocí. Pokud si přejete odbournou instalaci, můžete se obrátit na regionálního autorizovaného prodejce, který ji provede.

 

Může TECH Line Robot pracovat za všech povětrnostních podmínek?

Ano. TECH Line Robot je navržen pro práci při okolní teplotě od -10° do +50°C, což je rozsah, který je mnohem širší než rychlost růstu trávy.

 

Může TECH Line Robot pracovat v dešti?

Ano. Robot TECH Line může sekat za deště, ale aby se zabránilo nejen jeho znečištění, doporučujeme aktivovat dešťové senzory, protože sekání za deště může vzhledem k podmáčené zahradě poškodit trávník: TECH Line Robot se automaticky vrátí k nabíjecí základně a bude čekat na další pracovní cyklus.

 

Dokáže TECH Line Robot v mé zahradě rozeznat stromy, keře a květinové záhony?

Ano. Jakékoli předměty, s nimiž si nepřejete, aby se TECH Line Robot srážel, musí být ohraničeny vodičem položeným podle pokynů v části návodu k obsluze s názvem „Příprava a označení hranic pracovních oblastí“. Jakmile robot TECH Line zachytí sygnál z tohoto vodiče, do překážky nenarazí a pokračuje v sekání jiným směrem.

 

Dokáže TECH Line Robot rozpoznat lavičky, lehátka nebo jiné předměty na trávě?

Ano, za předpokladu, že tyto objekty jsou vysoké nad 10 cm. Robot TECH Line se přiblíží k překážce a jemně se dotkne překážky nárazníkem. TECH Line Robot překážku detekuje a bude pokračovat v sekání jiným směrem. 

 

Kolik spotřebovává robot TECH Line?

Měsíční spotřeba robota TECH Line je výrazně nižší než spotřeba paliva potřebná k používání běžné sekačky na trávu. U středně velkého trávníku jsou náklady na elektřinu robota TECH Line Robot něco přes 30 korun za měsíc (záleží na sazbě).

 

 

 

© 2018 - 2024