Jak vybrat robota podle velikosti a typu zahrady

Jak vybrat robotickou sekačku podle typu zahrady vám usnadníme - níže uvádíme 6 typů zahrad a k nim doporučené modely robotických sekaček rozdělené podle plochy sečení, doporučené modely jsou nejvhodnější pro vaše potřeby. Správný výběr robotické sekačky je klíčem k plně automatickému sekání vaší zahrady. Robotická sekačka bude pracovat za vás, budete mít pravidelně udržovaný trávník a vy si můžete užívat volný čas. Uvedené modely sekaček jsou doporučené, lze volit i jiné varianty podle vaší skutečné zahrady a vašich požadavků na robotickou sekačku. Na vaši zahradu musíte pohlížet jako na jednotné pracovní místo, při výběru robotické sekačky ZOHLEDNĚTE PŘEDEVŠÍM ROZMĚR SEKANÉ TRAVNÍ PLOCHY A ČLENITOST VAŠÍ ZAHRADY.

 

1. JEDNODUCHÝ TYP ZAHRADY - BEZ NUTNOSTI INSTALACE OBOVODOVÉHO VODIČE

Jednoduchý typ zahrady má jednu menší hlavní plochu. Lze doporučit poloautomatické modely, které nevyžadují pokládku obvodového vodiče. Robotická sekačka je ihned připravena k sečení bez nutnosti instalace obvodového vodiče. Robotické poloautomatické sekačky zabezpečují optimální posekání celé travnaté plochy pomocí intuitivního systému sečení s využitím nejnovějších pokročilých algoritmů sekání, zahrada je tedy kompletně posekaná.

DOPORUČENÉ MODELY ROBOTICKÝCH SEKAČEK

Do 200 m2          • TECH L6 200 m2

Do 400 m2          • TECH L6 400 m2

 

 

2. NEČLENITÝ TYP ZAHRADY

Nečlenitý typ zahrady má jednu hlavní plochu, o kterou se stará robotická sekačka. Může mít i menší plochy vedlejší. Pro tento typ travní plochy lze doporučit plně automatické modely. Robotické automatické sekačky zabezpečují optimální posekání celé travnaté plochy pomocí intuitivního a spirálovitého systému sečení s využitím nejnovějších pokročilých algoritmů sekání, zahrada je tedy kompletně posekaná.

DOPORUČENÉ MODELY ROBOTICKÝCH SEKAČEK

Do 600 m2          • TECH D1

Do 1000 m2       • NEXTTECH DX2       • TECH D3                  • TECH DZ2       • NEXTTECH LX2

Nad 1000 m2     • TECH L3                    • NEXTTECH SX2      • TECH BZ3       • TECH DZ3             • TECH DX2.5         • TECH LX2.5

 

SPECIÁLNÍ MODEL bez nutnosti obvodového vodiče - zahrada musí být pro tento typ robotické sekačky upravena.

Do 1000 m2       • NEXTTECH LX2 ZR    

 

 

3. POKROČILÝ TYP ZAHRADY

Pokročilý typ zahrady má plochu hlavní a více ploch vedlejších. Tento typ zahrady je poměrně rozšířený a lze na něj doporučit plně automatické modely s velkou variabilitou funkcí u každého modelu. Robotické sekačky zabezpečují optimální posekání všech jednotlivých částí travnaté plochy pomocí intuitivního a spirálovitého systému sečení s využitím nejnovějších pokročilých algoritmů sekání, zahrada je tedy kompletně posekaná.

DOPORUČENÉ MODELY ROBOTICKÝCH SEKAČEK

Do 1000 m2        • TECH D1                   • TECH D3                     • TECH DZ2                  • NEXTTECH DX2          • NEXTTECH LX2

Do 1800 m2        • TECH L3                     • NEXTTECH SX2        • TECH DZ3                 • NEXTTECH DX2.5        NEXTTECH LX2.5

Nad 1800 m2      • NEXTTECH DX2.9     • NEXTTECH LX2.9     • PROTECH L25i          • NEXTTECH BX4

 

SPECIÁLNÍ MODEL bez nutnosti obvodového vodiče - zahrada musí být pro tento typ robotické sekačky upravena.

Do 1000 m2       • NEXTTECH LX2 ZR    

 

4. SLOŽITÝ TYP ZAHRADY

Složitý a neobvyklý tvar pozemku robotické sekačce TECHline nečiní žádný problém. Na tento typ zahrady lze jednoznačně doporučit modely, které mají integrovaný GPS systém ZCS Connect. Sekačka si pomocí GPS vytváří virtuální mapu zahrady, umí spolehlivě rozpoznat, které části zahrady již sekala. S tímto systémem se zajistí optimální posekání celé travnaté plochy a tím i excelentní výsledek sečení.

DOPORUČENÉ MODELY ROBOTICKÝCH SEKAČEK

Do 1800 m2        • NEXTTECH LX2          • TECH DZ3                  • NEXTTECH SX2        • NEXTTECH DX2.5     • NEXTTECH LX2.5

Do 3200 m2        • PROTECH L25i           • NEXTTECH DX2.9     • NEXTTECH LX2.9

Nad 3200 m2      • PROTECH S25i           • PROTECH L35i           • NEXTTECH LX4

 

 

5. SLOŽITÝ ROZSÁHLEJŠÍ TYP ZAHRADY

Složitý, rozsáhlý, členitý a neobvyklý tvar pozemku nečiní robotické sekačce TECHline žádný problém. Lze doporučit modely, které mají integrovaný GPS systém ZCS Connect a zároveň podporují unikátní +INFINITY SYSTEM. S unikátním +INFINITY SYSTÉMEM mohou na zahradní ploše pracovat dvě sekačky zároveň. Prostřednictvím cloudových technologií a ZCS Connect vytváří robotické sekačky neustále sdílenou virtuální mapu oblasti, která má být sekána. Sdílená mapa umožňuje robotům znát již posekané mikro oblasti a tím optimalizuje pracovní dobu, aniž by zanedbávala jakoukoli oblast - to vše s maximální přesností. Sekačka si vytváří mapu zahrady, umí rozpoznat, které části zahrady již sekala. Tímto systémem zajistí optimální posekání celé travnaté plochy a tím i excelentní výsledek sečení. 

DOPORUČENÉ MODELY ROBOTICKÝCH SEKAČEK

Do 5000 m2        • PROTECH L25i           • NEXTTECH LX4 

Nad 5000 m2      • PROTECH S25i          • PROTECH L35i            • NEXTTECH LX6

 

 

6. EXTRÉMNĚ ROZSÁHLÉ TYP TRAVNÍCH PLOCH

TECHline jako jediný nabízí výkonné italské robotické sekačky nové generace určené pro extrémně rozsáhlé plochy do 20 000 m2. Rozsáhlé travní plochy jako jsou firemní a hotelové areály, sportovní hřiště a fotbalové stadiony, golfová hřiště a parky, letištní travní plochy a další plochy tohoto typu jsou ideálním prostředím pro robotické sekačky PROTECH. Prostřednictvím cloudových technologií a ZCS Connect si vytváří neustále sdílenou virtuální mapu oblasti, která má být sekána. Tyto modely mají integrovaný GPS systém ZCS Connect a zároveň podporují unikátní +INFINITY SYSTEM. S unikátním +INFINITY SYSTÉMEM mohou na zahradní ploše pracovat dvě sekačky zároveň. Sdílená mapa umožňuje robotům znát již posekané mikro oblasti a tím optimalizuje pracovní dobu, aniž by zanedbávala jakoukoli oblast - to vše s maximální přesností. Sekačka si vytváří mapu zahrady, umí rozpoznat, které části zahrady již sekala. Tímto systémem zajistí optimální posekání celé travnaté plochy a tím i excelentní výsledek sečení. 

 

DOPORUČENÉ MODELY ROBOTICKÝCH SEKAČEK

Do 10000 m2        • PROTECH B40i

Do 20000 m2        • PROTECH D40i

 

 

 

© 2018 - 2023